Vesper

Laatste vesper Raad van Kerken in Priorij Maarssen zo 14 februari as.

Ondanks de aangekondigde sluiting van de priorij hebben we gelukkig nog een vesper op zondag 14 februari om 19 uur. Er zijn weer verschillende voorgangers uit diverse kerken en de dienst is voorbereid door een werkgroep uit de Raad samen met de zusters uit de priorij. Wij heten u alle welkom om even weg uit…

kerkbalans

Voorlopig uitkomst actie kerkbalans

De voorzitter van de wijkraad van kerkrentmeester Jaap Bogaards, gaf de gemeenteleden na de dienst van zondag 31 januari een update van de voorlopige uitslag van de acrtie kerkbalans. Inmiddels zijn zo’n 400 van de 600 rondgebrachte enveloppen weer retour ontvangen. Op basis van daarvan is een inschatting gemaakt van de uiteindelijk totale toezeggingen. De…

Maarssen Zingt in de Dorpskerk

Zondagavond 31 januari  is er in de Dorpskerk (Kerkweg 19) te Maarssen een zangdienst “Dorpskerk Maarssen Zingt” van de Protestantse wijkgemeente Ichthus. De dienst begint om 18:30 uur en het thema is: “Storm op het water”. Wijkpredikant ds. Gert-Jan Codée verzorgt de overdenking. Tijdens de dienst zullen bekende geestelijke liederen worden gezongen in de sfeer…

kerkbalans

Actie Kerkbalans 2016

Vanaf 17 janauri 2016 wordt de jaarlijkse geldwervingsactie voor onze kerk gehouden. Het landelijke motto is: “mijn Kerk inspireert, mijn Kerk in balans”. U zult een enveloppe ontvangen van uw sectiemedewerker met daarin de relevante informatie. In de enveloppe treft u een toezeggingsformulier met antwoord enveloppe aan. Wilt u die invullen en klaarzetten zodat deze door…

Dienst van de eenheid in de Heilig Hart parochiekerk op zondag 17 januari 2016.

In de week van gebed voor de eenheid van de christenen organiseert de Raad van Kerken Maarssen op zondag 17 januari om 10 uur een oecumenische viering in de Heilig Hart parochiekerk in Maarssen-Dorp. Iedereen uit welke kerk dan ook is daarbij van harte welkom. Verschillende voorgangers verlenen aan deze dienst hun medewerking, de overweging…

logopkn

Website Protestantse Gemeente Maarssen online!

Vandaag precies een jaar geleden – op 9 januari 2015 – werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Dorpkerk, de verenigingsakte getekend. Dat was de officiële start van de Protestantse Gemeente Maarssen (PGM) met drie wijkgemeenten: De Ark, Ichthus en Ontmoetingskerk. De afgelopen maanden hebben de webmasters van de drie wijkgemeenten hard gewerkt aan een…

Inzamel avonden Bazar 2016

Het inzamelen voor de Bazar 2016 vindt weer plaats in Kerkcentrum Open Hof, Kerkweg 60, van 19:00 – 20:00 uur.  1e: maandag 18 januari 2e: maandag 1 februari 3e: maandag 15 februari 4e: maandag 7 maart

wim

Wim van Huissteden 25 jaar koster Open hof

Tijdens de nieuwjaarsontmoeting van 3 januari jl. werd de koster van kerkcentrum Open Hof, Wim van Huissteden, samen met zijn vrouw Marjan en hun kinderen uitgebreid in het zonnetje gezet. Wim is 25 jaar als koster verbonden aan onze wijkgemeente. De voorzitter van het college van Kerkrentmeesters dhr. Oscar van leeuwen bedankte Wim voor de…

God works in mysterious ways (Top 2000 dienst)

Wil je de Top 2000 dienst van zondag 27 december jl nog eens ‘herbeleven’? Voor de liturgie met alle teksten een aantal foto’s en links klik hier.  Voor alle foto’s van de dienst, klik hier. Wie de berichtgeving over de Top2000 kerkdienst uit het 8 uur journaal van zondagavond 27 december wil terugkijken of het…

bijbelgroep

De Bijbeluitdaging gaat verder!

                  Het is 150 van de 400 deelnemers aan ons project ‘Bijbeluitdaging 2015’ gelukt om de Bijbel in 40 leesweken te lezen. Zij ontvingen op 18 december jl. hun welverdiende certificaat. Anderen zijn nog niet zo ver of willen opnieuw beginnen. Goed nieuws: Alpha Nederland neemt het stokje van…