Wandelen

Zomaar te gaan…
Op zaterdag 10 december hopen we in Het Gooi te wandelen. We trekken over de Naarder Eng en wandelen door oud-Huizen. De tocht is 14 kilometer en na een
kilometer of acht is er een koffiehuis voor een pauze.
We vertrekken om 09:00 vanaf Straatweg 130d. We gaan deze keer met auto’s. Daarom
is het nodig om je op te geven. Opgave bij Anneke Molenaar of Wilna Quakkelaar.
Wie wil er rijden….
Wilna & Anneke