TP, Goedemorgenkring

Dinsdag 2 oktober komen we weer om 10:00 uur bij elkaar om ons o.l.v. ds. Piet Vellekoop te buigen over het volgende hoofdstuk uit het evangelie naar Johannes. Zoals vanouds in Het Trefpunt. En verder dit seizoen weer iedere eerste dinsdag van de maand. Opgave vooraf niet nodig. U bent allen welkom.
|||::
Kerkweg 19A, 3603 CL Maarssen, Nederland