OH, Sectie 5, Huiskamerontmoetingen Het Goede leven

Dit najaar houden we huiskamerontmoetingen met mensen uit je wijk rond het thema het Goede leven. Op 12 januari j.l. ben ik verbonden aan onze mooie Ontmoetingskerk in Maarssen. Velen van u of jullie heb ik op allerlei manieren ontmoet, zij het door de lockdown anders dan u en ik gehoopt hadden. De komende tijd komen we graag bij elkaar om (alsnog) rustig door te praten, een groot goed van de kerk. We komen bij elkaar in een ruime zaal in de kerk met anderhalve meter afstand.

We gaan met elkaar in gesprek over de vraag “ Wat maakt je leven goed?’ en ‘Wat is voor jou leven in Gods licht?“. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om van u en van jou te horen wat u/jij van de kerkgemeenschap in de komende tijd verwacht en wat ik voor u kan betekenen. En wie weet heeft u of heb je ideeën waar we mee verder kunnen in de kerk of hoe je/u zelf zou willen bijdragen, want geloven doe je samen!

De avonden zijn opgezet per sectie. De eerste bijeenkomst is voor sectie 5 op woensdag 28 oktober a.s. Fijn als u zich hiervoor van te voren aanmeldt. Ik zie ernaar uit om velen van u en jullie te ontmoeten.

Ds. Corinne Groenendijk

Data:  28 oktober (sectie 5), 11 november, 16 november, 9 december, 6 januari en 21 januari.

Tijd:                      20.00 – 22.00 uur
Plaats:                  Open Hof
Aanmelding:      Bernadet Sijmons                                                                       bernadetsijmons@hotmail.com  of tel 0346-563749

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland