OH, Meditatiekring: voor stilte opengaan

Meditatiekring: voor stilte opengaan

Stilte is de overbodigheid buiten laten

stilte is een woord teveel

stilte is wachten

stilte is zwijgtaal

stilte is de ademhaling van de geest

stilte is God


We leven in een tijd vol informatie, prikkels en duizend leuke dingen om te doen. Velen genieten van de verrassing en levendigheid die dat geeft. Tegelijk verlangen mensen naar rust.. In het coronajaar deden ze er goede ervaring mee op. Of ze konden ondanks de tijd toch geen rust vinden.

In deze kring onderzoeken we hoe we open kunnen gaan voor stilte en hoe er meer balans kan komen met de drukte in ons bestaan. We zullen ontdekken dat in de stilte de stem van God kan gaan spreken. We staan stil bij twee gelovigen die dat ervaren hebben; Franciscus van Assisi en Dietrich Bonhoeffer. Tot slot richten we ons op de aanwezigheid van God in de stilte. Elke keer lezen en bespreken we wat korte teksten uit de reader, die gevolgd wordt door een meditatieoefening.


De avonden zijn op 14 september, 5 oktober, 9 november en 7 december + voor wie wil vanaf januari maandelijkse meditatiebijeenkomsten van een uur, om 20:00 uur in de Open Hof.

Begeleiding:

Ada van Achterberg en ds. Corinne Groenendijk, Aanmelding: tel. 06 1071 9887, adavanachterberg@hotmail.com

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland