OH, Huiskamerontmoeting sectie 5, thema: “Van u is de toekomst”

Open Hof, Kerkweg 60, Maarsen. Huiskamerontmoeting sectie 5. Aanvang 20:00uur.

Alles leek de afgelopen twee jaar op losse schroeven te staan, zeker nu er ook oorlog in Oekraïne is. Heerlijk dat er nu weer van alles mogelijk is, ook om elkaar te ontmoeten bijvoorbeeld op deze avond. Hoe ervaren we deze nieuwe start? In je eigen leven, de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en nieuwe vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Gelukkig merken we ook dat het ons gegeven wordt: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat er intussen anders geworden is én het vertrouwen dat Gods nieuwe toekomst ooit aan zal breken.

We gaan met elkaar in gesprek over dit thema. Hoe ervaren we de herstart na de coronaperiode? Wat voor waardevols uit de coronaperiode nemen we mee? En waar genieten we nu extra van? En ervaren we zelf weleens dat alles ons gegeven wordt?

De avonden zijn opgezet per sectie. We zullen inventariseren waar we bij elkaar zullen komen, in een huiskamer of opnieuw in een zaal in de kerk. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.

We zien ernaar uit om velen van u en jullie als vanouds te ontmoeten en eens lekker bij te praten. U kunt zich bij onderstaande adressen opgeven voor deelname.

Namens het pastoraat, Ds. Corinne Groenendijk

Aanmelden kan bij de coördinatoren van het pastoraat:              

17 mei- sectie 5: smit.corine@gmail.com

Telefonisch:       0346-563748 Corinne Groenendijk

Tijd:                      20.00 – 22.00 uur

Plaats:                 in een zaal in de Open Hof

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland