OH, Goedemorgenkring

Goedemorgenkring

We komen elke eerste dinsdag van de maand samen rond een bijbelboek. Dit jaar is dat in aansluiting op de diensten het
Johannesevangelie, een heel ander evangelie dan de andere drie zoals we zullen merken.
Elke bijeenkomst is er eerst tijd voor koffie en bijpraten, daarna bespreken we een bijbeltekst, waarbij we wat informatie krijgen maar vooral kijken wat deze tekst ons zegt in ons leven.
Met de trouwe groep van deelnemers worden het vast weer mooie gesprekken. Spreekt het bovenstaande u aan, dan nodigen we u graag uit om mee te komen doen.

Van harte welkom om 09:45 uur, we sluiten rond 11:00 uur af.
Begeleiding:
ds. Corinne Groenendijk en pastor Alette van de Lagemaat (afwisselend) in de Open Hof, Informatie/aanmelding:
tel. 785 842 of crgroenendijk@hetnet.nl.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland