OH, gezamenlijke ambtsdragersbijeenkomst

Op maandag 14 oktober aanstaande wordt weer de gezamenlijke ambtsdragers bijeenkomst gehouden van de drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Maarssen (Ark, Ichthus en Ontmoetingskerk). Deze keer georganiseerd door de Ontmoetingskerk.

Het betreft een toerustingsavond waar we met elkaar in gesprek gaan rond het thema 
‘Een goed verhaal’. Alle ambtsdragers zijn van harte uitgenodigd om aan deze avond deel te nemen. Bedoeling van de avond is om van elkaar te leren en de verbondenheid met elkaar te vergroten. 

Ook bestaat er de gelegenheid om voorafgaand met elkaar te eten. Als je wilt mee-eten ben je welkom om 18:30 uur in de Open Hof  en anders vanaf 19:45 uur.

Voor deze avond kun je je aanmelden (graag zsm maar uiterlijk 4 oktober) bij Ingeborg van der Tweel  i.vandertweel@hetnet.nl.
Graag aangeven of je ook mee-eet en of er nog dieetwensen zijn. Ter bestrijding van de kosten staat er een doos op tafel. Richtbedrag is 10 euro.

Met een vriendelijke groet,
Ingeborg van der Tweel (ouderling oecumene)
Ingrid Verlaan (diaken)
Marion de Vries (ouderling Vorming & Toerusting)

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland