OH, Gemeenteberaad (na het koffiedrinken)

Status beroepingsproces

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat onze beroepingcommissie (BC) haar zoektocht naar een geschikte predikant – passend binnen het opgestelde profiel – heeft afgerond! De BC zal in een advies aan onze wijkkerkenraad één predikant voorstellen.

Met inachtneming van de besluitvormingsprocedures is het streven om de nieuwe predikant per 1 januari 2020 binnen onze wijkgemeente van start te laten gaan. Direct na de vakantieperiode zullen wij daarom de processen volgen zoals die binnen de PKN gehanteerd worden voor het beroepen van een nieuwe predikant.

Als onderdeel daarvan zal op zondag 22 september, direct aansluitend aan het koffiedrinken na de dienst in Kerkcentrum Open Hof (start rond 11:45 uur) een gemeenteberaad worden gehouden. Hierin zullen de leden van de beroepingscommissie verslag doen van hun werkzaamheden, de gevolgde procedures en informatie geven over de beoogd predikant. Vervolgens zullen wij als gemeenteleden met elkaar een besluit nemen over het beroep.

We kunnen ons voorstellen dat u nu al graag de naam zou willen weten van de beoogde nieuwe predikant. Vanwege privacyoverwegingen, zorgvuldigheid met betrekking tot het afwegen van het voorstel van de beroepingscommissie en het feit dat de huidige gemeente van de beoogde predikant nog niet op de hoogte is van een mogelijk beroep, zal de naam door de beroepingscommissie eerst worden bekendgemaakt tijdens het gemeenteberaad op 22 september. Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn!

Jacob van der Zwan (vz), Henk de Vries (scriba)

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland