OH, ds. Vellekoop, Startzondag

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Startzondag. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Zending: kerk midden oosten, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Startzondag: Een goed verhaal

15 september, 14e zondag na Pinksteren

Het is een zeldzaam mooi thema wat de Protestantse Kerk Nederland dit jaar als landelijk onderwerp heeft gekozen: Een goed verhaal. Alles draait immers om verhalen. Zowel in de Bijbel als in ons leven staan verhalen centraal. Het goede verhaal van God en mensen is een spiegel van ons dagelijks leven. Een goed verhaal laat je niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf, maar deel je graag met anderen.

Op de startzondag willen we ook aandacht schenken aan de Nationale Ziekendag. Dit is een week verplaatst in verband met de viering van 500 jaar Dorpskerk. Maar het onderwerp is te belangrijk om geen aandacht aan te besteden.

Daarnaast zal er aandacht zijn voor de herbevestiging van Oscar van Leeuwen als ouderling-kerkrentmeester en het afscheid van de ouderlingen Bernadette Simons en Margreet Stolze. In het verlengde hiervan is er ook aandacht voor de vacatures. Niet als klaagzang. Integendeel, maar juist om ons bewust te zijn: gemeente zijn we sámen. Ook dat is een goed verhaal.

En uiteraard zal naar goede gewoonte het combo in de startviering aanwezig zijn. Vele ingrediënten die allen uiteindelijk één doel dienen: dat het goede verhaal ook in de toekomst gehoord kan blijven worden!

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland