OH, ds. Vellekoop Slotdienst

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Slotdienst. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Binnenlands Diaconaat, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

17 juni, vierde zondag na Pinksteren: Slotdienst

De eerste twee hoofdstukken (Job 1 & 2) van het boek vertellen over een hemels beraad en over het gruwelijke experiment met Job dat daaruit voortvloeit. Als Job berooid en ziek in zak en as zit, houden drie vrienden hem gezelschap, aanvankelijk in stilte. Na zeven dagen doorbreekt Job de stilte met zijn klacht. Dat is de opening van een reeks poëtische toespraken die veertig hoofdstukken beslaat.

Deze zondag zal de slotdienst zijn van de kindernevendienst voor de kinderen van groep 8. Verdere mededelingen komen nog via de website of de nieuwsbrief.

In deze dienst zal er ook afscheid worden genomen van ouderling Jacob Vlaanderen in verband met zijn verhuizing naar Letland.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland