OH, ds. Vellekoop Oudjaarsdienst

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Oudjaarsdienst. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Diaconie plaatselijk werk, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Oudejaarsdag, 31 december
Als gemeente kijken we terug op een bewogen jaar. Mensen die een spil zijn in het kerkelijke wel en wee besloten ons in 2019 te gaan verlaten (collega Jochem Stuiver) of werden plotseling uitgeschakeld als onze koster Wim van Huissteden. Door dat laatste merkten wij pas hoe essentieel kosters (meervoud!) kunnen zijn in de kerkelijke gemeenschappen die we met elkaar vormen.

Naast bovenstaande invalshoek zijn er veel meer te kiezen om het oude kalenderjaar te duiden. Vanuit ons gezin, de maatschappij, de kerk, het geloof, etc. Wat leggen wij terzijde om te laten voor wat het is en wat blijft ons bij? En ook wat in dat alles de dragende grond van ons bestaan is? Ik geloof o.a. dit: ‘Dat God weer opzoekt, wat is voorbij gegaan’ (Prediker 3: 15c)

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland