OH, ds. Vellekoop Hemelvaartsdag, morgengebed

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Hemelvaartsdag, morgengebed. Voorganger ds. P.G.Vellekoop. Inz. Diaconie plaatselijk werk, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag
Wat is Hemelvaartsdag anders dan een hemelse stellingname op aarde? We lezen uit Ezechiël 1: 1-6 en 1: 26 – 2: 2. En uit de Handelingen der Apostelen 1: 1-11. Met Hemelvaartsdag staan wij als ‘met onze ogen voor een beslagen ruit’, zo formuleert Hanna Lam het in lied 666 in het Nieuwe liedboek. Beeldspraak kan ons zeker helpen deze dag. Want biedt afscheid nemen ook niet een extra intense manier van contact en een sterk besef van verbondenheid? Totus tuus, altijd de jouwe!

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland