OH, ds. Vellekoop HA

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Diaconie plaatselijk werk, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

4 november, 24e zondag na Pinksteren
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel. Nog eenmaal, voordat de kerkenraad zal evalueren, vieren we de gemeenschap van brood en wijn zittend, met enige aanpassingen naar aanleiding van de laatste vieringen.

De lezingen zijn deze zondag gekozen uit Marcus 12: 18-24 en het vierde hoofdstuk van de Openbaring van Johannes. Anders samengevat: Confrontatie met anders denkenden naast De hemelse troonzaal.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland