OH, ds. Vellekoop

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Jeugdwerk PKN, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

1 juli, zesde zondag na Pinksteren: Ont-moeten
Deze zondag en de volgende zondag hoop ik de lezing van het boek Job voort te zetten. Er is echter meer te vertellen dan ik in het begin heb gedacht. Daarom weet ik niet precies hoever we deze zondag zijn. Het oorspronkelijke schema ligt overhoop. Job haalt ook veel overhoop.
Het boek Job kan voor eenieder die vecht met het leven, met God of met de diepste vragen, belangrijk zijn. Wat ik probeer is een ontmoeting met Job zélf tot stand te brengen. Maar wel een ont-moeting die ons van alle moeten ontdoet.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland