OH, ds. Vellekoop

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Diaconie landelijk werk, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Zondag 27 mei, zondag Trinitatis (Drieëenheid)
Het Genesisboek vervolgen we en we lezen 11: 27 – 12: 9. Het gedeelte waarin Abraham uittrekt naar een land dat God hem wijzen zal. Opdat hij zal leven en niet verloren zal gaan…
Uit het Nieuwe Testament lezen we Johannes 3: 1-16. Met als kern het laatste vers: …opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat… Het Protestants Kerkkoor hoopt deze morgen weer in ons midden te zijn om samen met ons onbekendere liederen te zingen.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland