OH, ds. Vellekoop

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Missionair werk, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Zondag 6 mei, zondag Rogate (bidt)
Genesis 8 vertelt het verhaal van Noach die met heel veel dieren in de ark is gegaan. Vervolgens is het gaan regenen, maar nu wordt het weer droog: een nieuwe aarde. In het Johannesevangelie vertelt ons van een nieuw gebod: dat van de liefde (15: 9-17).
En dat is alles wat wij ons wensen: dat er een wind van vrede (één dag nà bevrijdingsdag!) zal komen over onze weer bedreigde aarde. Maar ook dat er weer en meer liefde over ons leven en land zal waaien.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland