OH, ds. Vellekoop

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop, m.m.v. het Protestants kerkkoor o.l.v. Christiaan van Hemert
Inz. Werelddiaconaat, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Vijfde zondag na Epifanie, 4 februari

Jezus pakt de hand van de zieke schoonmoeder van Simon en ze wordt beter. Het gaat in dit verhaal vooral om het goede nieuws dat God naar mensen omziet èn dat er dn onvoorstelbare dingen gebeuren. Maar hoe kunnen wij zelf bijdragen aan ‘beterschap’? (Marcus 1: 21-29) Uit 2 Koningen 4 lezen we het verhaal van de Sunamitische en haar ernstig zieke zoon.

Daarnaast zal deze morgen het Protestants kerkkoor o.l.v. Christiaan van Hemert weer in ons midden zijn. Soli Deo Gloria!

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland