OH, ds. Vellekoop HA

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Project ZWO, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

17 november, samen rond de Tafel

We vervolgen samen met de kinderen van de kindernevendienst na vele onderbrekingen weer de lezing van het boek 1 Samuël. Daarnaast willen we deze zondag weer het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Voordat wij de komende zondag de overledenen herdenken en wij daarna onze blik weer op de toekomst richten, delen we brood en wijn. 

Maak alvast kennis met Ds. Corinne Groenendijk
Op zondag 17 november kunnen wij als gemeenteleden alvast in informele sfeer kennis maken met Ds. Corinne Groenendijk. En zij natuurlijk met ons!
Corinne zal bij de dienst aanwezig zijn en tijdens het koffiedrinken gaat onze jeugdouderling Myriam Verhoef een vraaggesprekje met haar aan. Wilt u of jij nu al een vraag stellen aan onze nieuwe dominee, leuk! Geef deze dan door aan Myriam via: mmrverhoef@casema.nl
of 06-36 17 81 56.
We hopen die zondag op vele gemeenteleden om Ds. Groenendijk alvast een warm welkom te geven.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland