OH, ds. Vellekoop

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Diaconie plaatselijk werk, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Verwondering
18 augustus, tiende zondag na Pinksteren

Het is natuurlijk een thema wat je pas over vier maanden verwacht. Maar de verwondering behelst volgens mij net iets meer dan de ah’s en oh’s rond de kribbe; welke in de Nieuwe Bijbelvertaling een voederbak is geworden. En toch… ‘Alles is een wonder’, sprak rabbi Baruch tegen zijn leerlingen toen zij aan het ene verschijnsel meer waarde toekenden dan aan het andere. Alles is een wonder… Alles kan verwondering oproepen, hoe gewoon en vanzelfsprekend dingen ook zijn. Maar toen ik het evangelie van deze zondag las krabde ik toch even achter mijn oren: Lucas 12: 49-56.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland