OH, ds. Vellekoop

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Catechese & Educatie, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Vierde zondag na Epifanie, 28 januari

Hoe gaan wij om met het roepen van onze ouderling-kerkrentmeesters en hun roep om voldoende financiën om de Gemeente van Christus een levende gemeenschap te laten blijven? Volgens sommigen mogen predikanten hier niet bij stilstaan. Persoonlijk geloof ik dat de financiën tot de GGZ behoren: Geven is een Geestelijke Zaak!

Echt luisteren naar iemand valt niet altijd mee. Jezus onderwijst de mensen in de synagoge. Ze luisteren naar wat Jezus te vertellen heeft. Zijn woorden maken iets in hen los. In de synagoge is ook een bezeten man. Als Jezus de onrein geest toespreekt, luistert deze. Zo blijkt alles en iedereen in de synagoge ontvankelijk voor de woorden van Jezus. (Marcus 1: 21-28) Minimaal even boeiend is de lezing uit 1 Samuël 3: de roeping van de jonge Samuël. Kunnen wij nog luisteren naar onze roeping?

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland