OH, ds. Vellekoop

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Noodhulp Kerk In Aktie, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.


Zondag 17 februari, zesde zondag na Epifanie
De kindernevendienst vervolgt de lezing van het boek Ester, hoofdstuk 7. Tijdens een feestelijke maaltijd vertelt Ester de koning over de verschrikkelijke plannen die Haman heeft. De koning schrikt heel erg en is bijzonder kwaad. Haman probeert te redden wat er te redden valt. Maar dat lukt niet echt.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland