OH, ds. Vellekoop

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Diaconie landelijk werk, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

30 september, 19e zondag na Pinksteren: Wie hoort erbij?
Wat de Nieuwtestamentische lezingen betreft lezen we weer een poosje met de Kindernevendienst mee. De leerlingen zien iemand die geesten uitdrijft in Jezus’ naam. Maar hij hoort helemaal niet bij hen. Ze vertellen het aan Jezus. Wanneer hoor je nou echt bij Jezus? Jezus legt uit: Wie niet tegen ons is, is voor ons. (Marcus 9: 38-50)

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland