OH, Ds. Vellekoop

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop.
Inz. Zomerzending, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

12 augustus, twaalfde zondag na Pinksteren: Is alles relatief?
Het boek Prediker maakt deel uit van de wijsheidsliteratuur in het Oude Testament, waartoe ook boeken als Job en Spreuken behoren. En zo vinden we ook wijsheidsdenken in de Psalmen, bij de profeten en natuurlijk bij Jezus (bijvoorbeeld in zijn gelijkenissen en de Bergrede).
In wijsheidsliteratuur wordt niet zozeer vanuit de openbaring getheologiseerd, maar vanuit de ervaring. Termen als bevrijding en verbond komen daarin niet voor. Het is theologiseren vanuit de schepping om zo de structuren van de verschijnselen om je heen proberen te doorzien. Zo komt Prediker dan ook tot zijn opmerkingen: … er is een tijd voor dit en een tijd voor dat, een tijd voor zus en een tijd voor zo… (Prediker 3).

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland