OH, ds. Stuiver

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. J.H.Stuiver.
Inz. Project ZWO, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Zondag 15 april, zondag Misericordias (barmhartigheid)

In deze dienst om 10:00 uur in Open Hof gaat het om (niet) zien en (niet) gezien worden. We lezen daarbij het bekende verhaal van Kaïn en Abel uit Genesis 4:1-16. Dat is een verhaal dat ons veel kan leren over geweld en de omgang met God en met elkaar.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland