OH, ds. Stuiver en ds. Vellekoop Zondag van de voleinding

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Zondag van de voleinding. Voorgangers ds. J.H.Stuiver en ds. P.G.Vellekoop. M.m.v. muzikanten en solisten.
Inz. Diaconie landelijk werk, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar, 26 november
De laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij allen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Het is een bijzondere dienst waarin wij de namen willen noemen, een licht willen ontsteken en stil willen staan bij verdriet en verlies. We willen stem geven aan onze gevoelens van afscheid voorgoed en stil zijn om het alles door ons heen te laten gaan. U wordt allen genodigd een kaars te ontsteken voor de mensen die zijn overleden of die u om welke reden dan ook meedraagt in uw hart.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland