OH, ds. Stuiver en ds. Vellekoop Startzondag

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Startzondag. Voorgangers ds. J.H.Stuiver en ds. P.G.Vellekoop. M.m.v. Combo.
Inz. Diaconie wijkbepaald: jaarthema diaconie, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

23 september, Startzondag: Een goed gesprek
Een goed gesprek is het landelijke thema voor het komende seizoen van de PKN. Het is ook het thema van de Startzondag 2018. We willen dit uitwerken aan de hand van Marcus 8: 27-33: Wie zeggen de mensen dat ik ben?
Daarnaast zal de bevestiging plaatsvinden tot ouderling-oecumene van Ingeborg van der Tweel en tot ouderling-scriba van Henk de Vries. Margreet Stolze en Bernadet Sijmons willen hun ambt continueren. Ook zullen wij van een aantal mensen afscheid nemen.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland