OH, ds. Stuiver Einde zomerperiode HA

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Einde Zomerperiode, Heilig Avondmaal. Voorganger ds. J.H.Stuiver.
Inz. Diaconie ouderenpastoraat, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

26 augustus, veertiende zondag na Pinksteren: Brood(verhaal) èn wijn
Opnieuw krijgen we vanmorgen een broodverhaal te horen (Marcus 8:1-21). Dat past mooi ook bij de viering van het avondmaal deze morgen in Open Hof. Het verhaal, de woorden van Jezus, worden zo tastbaar en zichtbaar. We proeven het letterlijk in de mond. We vieren het met een klein stukje brood en een klein slokje wijn of druivensap maar tegelijk is het een feest van overvloed.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland