OH, ds. Stuiver Dankdag voor gewas en arbeid

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Dankdag voor gewas en arbeid. Voorganger ds. J.H.Stuiver, m.m.v. Protestants kerkkoor.
Inz. Diaconie plaatselijk werk, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

7 november, dankdag voor gewas en arbeid
Om 19:30 komen we samen in gebouw Open Hof om met elkaar te danken voor de goede dingen van het leven. Dit keer is het een extra speciale viering omdat het één van de laatste keren is dat het Protestants kerkkoor onder leiding van Christiaan van Hemert zal zingen in een dienst. De lezing is uit Marcus 4:26-34. Het belooft een feestelijke dienst te worden met mooie muziek en liederen en een prachtige tekst over Gods nieuwe wereld, die alles te maken heeft met het geheim van het mosterdzaadje.

 

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland