OH, ds. Stuiver

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. J.H.Stuiver.
Inz. Jeugdwerk PKN: Sirkelslag, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Zondag 27 januari, derde zondag na Epifanie
In deze dienst in gebouw Open Hof staan we vanmorgen stil bij Jesaja 42:1-7 en Lucas 4:14-21. Teksten die onder andere over gaan over gevangen zitten en weer vrij komen. Dat sluit mooi aan bij onze speciale gasten deze morgen: vrijwilligers uit de penitentiaire inrichting (gevangenis) voor vrouwen in Nieuwersluis. De diaconie zal aan deze vrijwilligers een cheque overhandigen en zullen vertellen wat zij daarmee gaan doen.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland