OH, ds. Stuiver Nationale bijbelzondag

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. J.H.Stuiver.
Inz. Hervormingsdag, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

28 oktober, 23e zondag na Pinksteren
Deze zondag is het nationale Bijbelzondag. Het thema is ‘Met andere ogen’. Daarbij lezen we het verhaal over de genezing van de blinde Bartimeüs (Marcus 10:46-52). Door geloof leer je anders kijken naar de wereld, de ander en jezelf. Na afloop van de dienst is er weer een ‘Cake op de preek’ in de consistoriekamer van gebouw Open Hof. Samen met andere gemeenteleden en de predikant tot uiterlijk 12 uur doorpraten over de dienst en wat we zelf zien of niet zien in het verhaal van deze morgen. Uiteraard zal de koffie, thee en een heerlijke cake daarbij niet ontbreken. Let op: deze zondag gaat de wintertijd in, u kunt deze morgen een uurtje langer blijven liggen.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland