OH, ds. Stuiver Doopdienst

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. J.H.Stuiver.
Inz. Project ZWO: Voedselpakketten Oost Europa, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

21 oktober, 22e zondag na Pinksteren
Deze zondag lezen we uit Marcus 10:35-45. We horen een goed gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen over dienen en belangrijk willen zijn. De uitkomst van dat gesprek is anders dan de leerlingen hadden gedacht. We zijn deze zondag in gebouw Open Hof waar we in de dienst Mees Timon Spierenburg hopen te dopen. Iedereen is van harte welkom bij deze feestelijke gebeurtenis!

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland