OH, ds. Stuiver 4e Advent

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. 4e Advent. Voorganger ds. J.H.Stuiver, m.m.v. Janneke Roukema (piano) en Elsbeth van Wees (zang)
Inz. Diaconie plaatselijk werk, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Vierde Advent, 23 december
Op onze reis vanuit Nazareth via Jericho en Jeruzalem komen we vandaag in Bethlehem aan. In het prachtige kerstlandschap in gebouw Open Hof, is dat te zien aan de weg die nu bij de stal aankomt.

Daarbij staat het verhaal uit Ruth 1:1-19 centraal, Ruth die samen met Naömi in Bethlehem aankomt. Het is een verhaal over geborgenheid en thuiskomen. Hoe en waar voel je je thuis? Muzikale medewerking wordt verleend door Janneke Roukema op de piano en zang van Elsbeth van Wees.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland