OH, proponent mevr. L.H. Woord

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger proponent mevrouw L.H. Woord.
Inz. Werelddiaconaat, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

10 juni, derde zondag na Pinksteren: Bettie Woord

“Vandaag mag ik bij u gastpredikant zijn. Deze zondag kruipen we in de huid van Job. Wat hebben Job en wij samen? Ik ben Bettie Woord, getrouwd, moeder en oma. Ruim een jaar werkzaam als predikant/pionier op de pioniersplek ‘de schone poort’, in Almere-Poort. Kerk zijn in een wijk, waar geen kerk is. Op een experimentele manier proberen het kerk zijn vorm te geven. Drie punten zijn hier van belang, ‘luisteren, liefhebben en verbinden’. Deze drie punten komen altijd terug in onze activiteiten. Aansluiten wat er in de wijk leeft, en meedoen met de grote feesten. Zo is er in de week voor kerst, een parkeergarage omgebouwd tot het Bethlehem van tweeduizend jaar geleden. Ruim duizend wijkbewoners komen in die week het verhaal van de geboorte van Christus meebeleven. Aan het eind van die week is er een kerstdiner voor iedereen, en natuurlijk wordt hier ook het verhaal verteld. Nu hebben we nog een ‘kerk op wielen’, (een verbouwde SRV-wagen) maar onze droom is een ‘tiny church’. Een eigen plekje in de wijk voor inloop, vieringen en gebedsmomenten. Voor meer informatie: facebook of onze site, www.deschonepoort.nl
Met een hartelijke groet, Bettie Woord.”

 

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland