OH, ds. Stuiver 2e Advent

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. 2e Advent. Voorganger ds. J.H.Stuiver. Na afloop cake op de preek.
Inz. Pastoraat, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Tweede Advent, zondag 9 december: Jericho
Op weg naar Bethlehem komen we deze morgen in Jericho aan. Met ruïnes die teruggaan tot 6800 v. Chr. is Jericho een van de oudste steden ter wereld. Het is ook een van de meest diepgelegen steden; het ligt 260 meter onder de zeespiegel.

Deze stad speelt een grote rol in veel Bijbelverhalen. Beroemd is het verhaal over de val van de muren van Jericho (Jozua 6). Ook in het Nieuwe Testament speelt deze plaats een rol. Het is de stad waar Jezus bijvoorbeeld de blinde Bartimeüs en de tollenaar Zacheüs ontmoet. In de eerste lezing uit Jozua 6 is Jericho een plaats van angst. In de tweede lezing uit Lucas 19 wordt het een plaats van vreugde.
We zullen ook de ramshoorn die een rol speelt in Jozua 6, zien en horen deze morgen. Ook is deze morgen voor het eerst het prachtige (kerst) landschap in het echt te zien dat Carlo van Klarenbosch en Lucia de Vries hebben gemaakt. De kinderen van de kindernevendiest zullen dat iedere week nog mooier maken.

Na afloop is er weer een cake op de preek; napraten met de voorganger bij koffie en cake tot uiterlijk 12:00 uur.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland