OH, ds. Stuiver Nieuwe Ontmoetingsdienst

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. J.H.Stuiver.
Nieuwe Ontmoetingsdienst voorbereid door ZAC en m.m.v. band 4Tune Koffie voor de dienst van 9:30-9:45 uur.  Inz. Diaconie plaatselijk werk: verjaardagstassen, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Zondag 29 april, zondag Cantate (zingt):
Nieuwe Ontmoetingsdienst

Een ‘Nieuwe Ontmoetingsdienst’ is een kerkdienst die wordt voorbereid door gemeenteleden. Dit keer door de Zondagavondclub (ZAC). Een groep die al jarenlang samenkomt om met elkaar de Bijbel te lezen en het leven te delen. Zij hebben een prachtige dienst in elkaar gezet rond het thema: ‘In vuur en vlam. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen…’ Een feestelijke dienst geschikt voor alle leeftijden.
Nieuwe Ontmoetingsdiensten zijn kerkdiensten die meestal wat anders dan anders zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld dit keer al vóór de kerkdienst koffiedrinken van 9:30 – 9:45 uur.
Er is veel werk gemaakt van de aankleding en invulling. Zo zal er van alles te zien en te beleven zijn. De kinderen blijven in de kerk deze zondag en krijgen speciale aandacht. De band 4Tune zal met  verschillende instrumenten de zang begeleiden en voor de muziek zorgen.
Neem gerust ook anderen mee naar deze laagdrempelige kerkdienst in gebouw Open Hof.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland