OH, ds. Vellekoop Hemelvaartsdag, morgengebed

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Hemelvaartsdag, morgengebed. Voorganger ds. P.G. Vellekoop.
Inz. Diaconie plaatselijk werk: diaconaal quotum, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

30 mei, Hemelvaartsdag
Deze veertigste dag na Pasen sluit de paaskring af, te meer gaat het nu op Pinksteren toe. De Opgestane is ons juist nu nabij, dat is in de Hemelvaartsliederen goed te horen: ‘Gij
Jezus Christus opgestegen, tot hoogste heerlijkheid, blijft ons nabij op onze wegen’.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland