OH, ds. Verhoeven 2e Advent Vuur en Vlam Viering

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. 2e Advent, Vuur en Vlam Viering. Voorganger Mw. ds. T. Verhoeven, m.m.v. het Gospelkoor Reflection o.l.v. Ellen Grevelink.
Inz. Diaconie landelijk werk: Projecten KIA, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

8 december, tweede Advent

Deze zondag is onze voorganger mw. ds. Trinette Verhoeven. Zij is 24 jaar predikant geweest in de Den Haag. Bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente (binnenstad) en in de Lucaskerk (Schilderswijk). Sinds een jaar is zij de classispredikant van de provincie Utrecht.

In Vuur en Vlam Viering (VVV)

We willen ook nu weer vieren dat er een vuur is dat eeuwig brandt. Dit is het vuur, dat mensen aanzet om zich uit naam van de Liefde in te zetten voor de medemens.
Het thema van deze dienst is “Geef Licht”. De dominee is Trinette Verhoeven en het Gospelkoor Reflection o.l.v. Ellen Grevelink werkt mee aan deze dienst. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar en om 9.45 uur starten we met zingen. U bent van harte uitgenodigd! Als je niet (meer) gewend bent om de kerk te bezoeken is dit misschien een mooie gelegenheid. Schroom dus niet om ook uw kinderen, buren of collega mee te nemen. Na de dienst kunt u nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers. De VVV wordt georganiseerd door een aantal gemeenteleden die samen een gespreksgroep vormen.   

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland