OH, ds. B. Aalbers

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. B. Aalbers.
Inz. Projecten Diaconie & ZWO: Het kindertehuis van Childrens Path in de Oekraïne, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Deze viering wordt live uitgezonden via KerkTV en ’s middags om 16:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332 of internet: http://live.rtvsv.nl/tv/

Zondag 24 oktober,
21e zondag na Pinksteren

Heel deze dienst staat in het teken van Psalm 103, alle liederen die we zingen zijn bewerkingen van deze Psalm.
Psalm 103 is een lofzang op Gods vergevende liefde:
“Ontfermend en genadig is de HEER,  lankmoedig en rijk aan goedertierenheid. Niet voor immer duurt zijn rechtsgeding, niet voor eeuwig blijft hij toornen. Niet naar onze zonden heeft hij aan ons gedaan, niet naar onze ongerechtigheden over ons voltrokken. Nee, zo hoog als de hemel boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen; zo ver als het oosten ver wegblijft van het westen, doet hij onze misstappen ver wegblijven van ons. Zoals een vader zich ontfermt over kinderen,ontfermt zich de HEER over wie hem vrezen.”

En toen ik die woorden onlangs weer herlas, realiseerde ik me hoezeer deze Psalm een sleutelrol speelde in het leven van mensen die ik in de loop der jaren ontmoette. Dat wil graag met u delen in de preek.
ds. Bert Aalbers

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland