OH, ds. B. Aalbers Goede Vrijdag

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Goede Vrijdag. Voorganger ds. B. Aalbers. Geen collecte.

Goede Vrijdag
Op deze dag leest de kerk van oudsher het Lijdensevangelie, dit jaar volgens Johannes (hst.18 en 19).
Aan het begin van dat evangelie staat: Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon heeft hem doen kennen (letterlijk: heeft uitgelegd wie God is). In Jezus’ woorden en daden allereerst, maar ook in de lijdende en stervende Jezus. Hoe wordt God zichtbaar in de Christus met de doornenkroon? En in de gekruisigde? Kwetsbaar en geschonden? Is Hij zo ook beeld van God? Een dichter zegt: “Is dit een koning naar mijn wens: een veeg en afgefolterd mens?”
Vragen om bij stil te staan in een korte overdenking voorafgaand aan de lezingen door verschillende stemmen.
(B.A.)

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland