HHK, oecumenische avondvesper

Halverwege de veertigdagentijd, op zondag 31 maart oftewel zondag Laetare, zal de tweede oecumenische avondvesper gehouden worden in de RK Heilig Hartkerk. Een vesper of avondgebed is een korte viering die meestal bestaat uit psalmen, een schriftlezing uit de Bijbel, de lofzang van Maria, voorbeden en het Onze Vader, zonder overdenking of preek. Zo willen wij de traditie van de Priorij voortzetten en ons in oecumenisch verband voorbereiden op het Paasfeest! Wees welkom!

|||::
Breedstraat 3, 3603 BA Maarssen, Nederland