HHK, Ds. Vellekoop Zondag van de Eenheid

Heilig Hart Kerk, Breedstraat 3, Maarssen. Zondag van de Eenheid. Voorganger ds. P.G.Vellekoop en Hans de Kruiff.  Inz. Geen.

Zondag 20 januari, tweede zondag na Epifanie

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Zoals we gewend zijn komen we deze zondagen als kerken bij elkaar in de parochiekerk van de Heilig Hart Parochie.

Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.

|||::
Breedstraat 3, 3603 BA Maarssen, Nederland