HHK, ds. Vellekoop zondag van de eenheid

Heilig Hart Kerk, Breedstraat 3, Maarssen. Voorganger ds. P.G.Vellekoop. M.m.v. een Koor. Coll. een project van de Wilde Ganzen.

19 januari, tweede zondag na Epifanie

‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’, Handelingen 28, vers 2, is het thema van viering voorafgaande aan de Week van Gebed voor de eenheid 2020. We komen deze morgen samen in de Heilig Hartparochie om 10.00 uur. Elders zal de Raad van Kerken nader ingaan op deze viering.

|||::
Breedstraat 3, 3603 BA Maarssen, Nederland