HH, ds. Stuiver Zondag van de Eenheid

10:00 uur Dienst van de Eenheid in Heilig Hart Kerk, Breedstraat 3
Voorgangers ds. J.H. Stuiver en dhr. H. de Kruijff m.m.v. oecumenisch ad hoc koor.

Derde zondag na Epifanie, 21 januari,

Het begin van de week van gebed voor de eenheid beginnen we met een oecumenische dienst in de Heilig Hart Kerk aan de Breedstraat 3 in Maarssen-Dorp. Dit is ieder jaar weer een bijzondere en indrukwekkende viering van verbondenheid. Het is goed om samen met christenen uit verschillende kerken samen te komen. De liturgie is deze keer voorbereid door christenen uit het Caribische gebied. Dat is o.a. te horen in het swingende lied ‘De rechterhand van God’ dat we met elkaar gaan zingen met behulp van het ad hoc koor. De lezingen deze morgen zijn Exodus 15:1-6, Romeinen 8:14-17 en Marcus 4:35-41. Het thema is ‘recht door zee’. Er is kindernevendienst en crèche. Na afloop is er koffie en thee en kunt u de prachtige kerk bezichtigen. Deze dienst wordt live uitgezonden op TV kanaal 44 van RTV Stichtse Vecht.

|||::
Breedstraat 3, 3603 BA Maarssen, Nederland