Groep voor 20-ers: breng spirit in je leven (Zoom)

‘Leef opstanding en opgewekt’

‘Wie gelooft kijkt verder’

‘Met God is te praten’

Hoe leef je met meer spirit? De uitspraken uit het boekje ‘tegelteksten en screensavers’ roepen veel op. We zullen merken dat we aan de hand van de teksten en toelichtingen snel in een goed gesprek raken over hoe je met inspiratie of geloof kunt leven. De toelichtingen geven ons een inkijkje in hoe mensen optrekken met bijbelverhalen. Aan ons de vraag hoe we dat zelf zien.

Al langer gaven enkele twintigers aan graag met een groep te starten. Nu corona al een jaar duurt gaan we starten op zoom met een of meerdere avonden om elkaar te ontmoeten, uit te dagen en vooral spirit in je leven te brengen. Spreekt dit je aan? Kom dan meedoen en geef je op.

Datum:     23 juni

Tijd:       20.00-21.00 uur via Zoom

Begeleiding:  Romée Verkerk en Ds. Corinne Groenendijk

Opgave: Romée Verkerk tel. 0624945444 of romee@lverkerk.nl