OH, Goedemorgenkring

Deze kring komt weer bijeen op dinsdagmorgen 12 november om 10.00 uur in de Open Hof. Vooraf staat de koffie al klaar. De laatste maal hebben we met name stil gestaan bij de verbondenheid van de Protestantse Kerk in Nederland met Israël. Dit mede ook met het oog op de Israëlzondag waarbij we 6 oktober ook in de viering stil stonden. We buigen ons vanaf deze dinsdag weer verder over misschien wel een van de mooiste boeken die ‘Israël’ ons heeft overgeleverd: Esther

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland