Extra bijeenkomst wijkkerkenraad (beroepingsproces)

Tijdens deze extra bijeenkomst zal de kerkenraad de uitkomsten van de kerkenraadsdag op 19 januari en de gemeenteraadpleging van 3 februari bespreken. Daarbij zal een eerste contour van het profiel van de nieuwe dominee worden geschetst en zal een werkgroepje aan het werk worden gezet om een concept profiel op te stellen.
|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland