OH, Duik eens in de wereld van de bijbel; Serie thema-avonden rond het boek “De bijbel, een geschiedenis” (of via Zoom)

De Bijbel is het belangrijkste boek van de westerse cultuur: voor gelovigen laat ze zien hoe te leven, voor niet-gelovigen is het één van de grote werken uit de wereldliteratuur. In ‘De Bijbel. Een geschiedenis’ beschrijft John Barton hoe de bijbel met haar verschillende verhalen, brieven en andere teksten tot stand kwam. Hij voert je als lezer soepeltjes door de wereld die er achter de bijbel schuilgaat en hoe gelovigen er vervolgens eeuwenlang mee verder zijn getrokken. Met passie weet Barton je mee te voeren en (opnieuw) enthousiast te maken over de bijbel als intrigerend, soms weerbarstig en voluit menselijk en geïnspireerd boek.

Na de eerste twee ontmoetingen via Zoom besloten we door te gaan. We gaan ons verdiepen in het Nieuwe testament en vervolgens in de manier van bijbel lezen in de Middeleeuwen, Verlichting en Reformatie en Bartons eigen conclusie. De spannendste vraag is natuurlijk hoe we ons zelf door de bijbel laten aanspreken. Er is inmiddels een leuke groep, wil je je aansluiten van harte welkom!

22 juni om 20.00 uur in de Open Hof, aanmelding cede@telfort.nl

Data:                   22 april, 20 mei en 22 juni
Tijd:                     20.00 uur
Plaats:                 Open Hof
Begeleiding:      Ds. Corinne Groenendijk en Kees van
Rooden
Informatie:         tel 0346- 785842
aanmelding:      Kees van Rooden, cede@telfort.nl