DK, Vijf eeuwen St. Pancratiuskerk 2e Viering

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Voorgangers ds. Ina de Boon, ds. Gert-Jan Codee, ds. Ronald Blokland en ds. Piet Vellekoop
Inz. Jeugdwerk PKN: Kliederkerk, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Er zullen deze zondag twee feestelijke vieringen worden gehouden die in het teken staan van vijf eeuwen St. Pancratius- of Dorpskerk te Maarssen. De eerste viering begint om 9.30 uur en de tweede om 11.30 uur.

Tussen de vieringen is er gelegenheid voor koffie en ontmoeting tussen gaande en komende feestvierders en kerkgangers.

De eerste viering heeft het karakter van een kerkdienst waarin verschillende elementen uit de traditie naar voren zullen komen.

De tweede dienst is een gezinsdienst waarin ook de kinderen en jongeren voluit aan hun trekken zullen komen. Daarom is er ook geen kindernevendienst. Tijdens beide diensten is wel een oppas aanwezig.