DK, Vesper

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Vesper. Voorgangers: ds. G.J. Codée, ds. J.H.Stuiver en ds. P.G.Vellekoop.

De vespers in de Dorpskerk gehouden in de goede week voor Pasen hebben een meer oecumenisch karakter gekregen doordat nu ook de RK gemeenschap zich aansluit bij het initiatief van de Ichtusgemeente, de Ontmoetingskerk en de Chr. Geref. Kerk. Deze vespers zijn op ma 26, di 27 en wo 28 maart en beginnen om 19:30 uur en worden gehouden in het koor van de Dorpskerk.

Voorafgaand aan de Vesper wordt een sobere maaltijd gehouden om 18:00 uur in Open Hof. De vesper begint om 19:30 uur in de Dorpskerk. U kunt zich aanmelden voor de sobere maaltijd uiterlijk tot vrijdag 23 maart via diaconie@ontmoetingskerkmaarssen.nl of telefonisch bij Thea Stam tel. 06-5474 4280 of Cora Hofstee tel. 06-2228 1449. Geef aan als u gehaald wilt worden.

We lezen en luisteren, zingen en zijn stil, bidden en bevroeden zo iets van het geheim wat ons in deze dagen ten deel zal vallen. Het is een eenvoudige orde van dienst waarin afwisselend een vertegenwoordiger van de Heilig Hartparochie, de Ontmoetingskerk en de Ichthuskerk onze liturg zal zijn. Laten wij vooral stil zijn…    

Na de Vesper is er nog een mogelijkheid om de aansluitende bezinningsavond in de Heilige Hart Kerk in Maarssen te bezoeken. Deze bezinning staat onder leiding van de heer Jos de Jong, met als thema; verbinding. Inloop om 20.00 uur, start bezinning om 20.15 uur.

Het is bijzonder als wij op deze manier verbinding kunnen maken met elkaar.

         

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland